Welcome

BBCAfanOromo2015

Warri   tablet, Cellphone ykn smartphone dhima baatan: – Yoo fuulaa “Welcome” jedhu irra buutan, dhuma fuula sanaatti “View Full Size”  kan jedhu tuqaa.

Cellphone and tablet users: If you land on “Welcome” page with no news page, please scroll down to the end of the page and click on “View Full Size”

Continue Reading
Woyyaane security and Irreecha 2015

KUNOO AKKAS TURE!!!!!

Irreecha irreefannee maree’oo faarfannee Eebba illee fudhannee weedduu illee weeddifnee Waaqa uumaa keenyaaf galata galfannee Sirboota oromiyaa hundumaa sirbinee Dhiichisaaf ragadaan lafa qaacceesinee Yaada garaa garaa walii dabarsinee Dhaamsa lammummaa […]

Continue Reading 0
World Wide Irreecha 2015

World Wide Irreecha 2015

ATLANTA IRREECHA 10/04/2015 Irreecha Biyyaa Nederland 2015-10-03 Irreecha Oslo 2015 Copy of Ayyaana Irreecha bara 2015 biyya New Zealand magaala Wellington Kenya -Caalaa bultumee ayyaana irreecha irratti Irreecha Switzerland 2015

Continue Reading 0